Hệ thống đang bảo trì vui lòng quay lại trang này sau

Hệ thống tính khối lượng vào lệnh FotiForex

USD
~ 0 (lot)
0 (USD)

Hệ thống tính khối lượng vào lệnh chính xác cho tất cả các cặp tiền chính và chéo

Tỉ giá của các cặp tiền được cập nhật trực tiếp tự động từ sản đảm bảo độ tính toán chính xác

Khối lượng vào lệnh sẽ được làm tròn đến 0.01 theo số lot tối thiểu được giao dịch trên các sàn

© 2023 Copyright: Fotiprotrader.com